การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

Comments are closed.