การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 93 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.