การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ. ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม เช่น Facebook YouTube แอปพลิเคชั่น TikTok Line Google Display Network หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments