การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM ๙๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 2 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์

Comments are closed.