การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๙ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด 9 กุมภาพันธ์ 2564 – 15 กุมภาพันธ์ 2564

 

แชร์

Comments are closed.