การจ้างผลิตและเผยแพร่เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ กทพ.ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.