การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.