การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.