การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปจ.๒๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.