การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๒๕/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.