การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบทช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.