การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.