การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.