การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมมพันธ์ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ.๙๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.