การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ (สวพ. FM ๙๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.