การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๖ MHz ครอบครัวข่าว (ช่วงรายการ ๑๐๖ กูรูทอล์ค) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.