การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.