การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.