การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

Comments are closed.