การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒)

ประกาศวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.