การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๖.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.