การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕Comments are closed.