การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่นทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.