การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.