การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๙๓ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปจ.๒๐/๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 

Comments are closed.