การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๑๕/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.