การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

 

Comments are closed.