การจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ.ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๑๗/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.