การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๓ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.