การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 96.5 MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปจ.๓๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๙ เมษายนม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

Comments are closed.