การจ้างผลิตและแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพัน์และเผยแพร่กิจกรรมของ กทพ. ผ่านรายการ “หมุนตามโลก” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ประกาศ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.