การจ้างพัฒนาโปรแกรมให้บริการ (Web Service) สำหรับปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานบัตร Easy Pass และเติมเงินอัตโนมัติผ่านหน่วยงานภายนอก (Bank Auto TopUp) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.