การจ้างพิมพ์กล่องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สำหรับฝากขายหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓๐,๐๐๐ กล่อง

ประกาศวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

Comments are closed.