การจ้างพิมพ์คูปองผ่านทางสำหรับรถยนต์ ๖ ล้อ แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้อ ชนิดราคา ๗๕ บาท (๒๐ ฉบับ) จำนวน ๗๐,๐๐๐ เล่ม

วันที่ประกาศ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.