การจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษ บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกิน ๑ ปี

ประกาศวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.