การจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการเรียกเก็บรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผานทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกิน ๑ ปี

ประกาศวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

Comments are closed.