การจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งเตือนการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกิน ๑ ปี

เลขที่ กจด.๒๘/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น


Comments are closed.