การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.