การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษและใบคืนเงินค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๗๐๒,๐๐๐ เล่ม

เลขที่ กจด.ปจ.๑๑๓/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕


Comments are closed.