การจ้างพิมพ์ใบรับค่าผ่านทางพิเศษและใบคืนเงินค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๗๐๒,๐๐๐ เล่ม

ประกาศวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.