การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕Comments are closed.