การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารสถานีตำรวจและอาคารสถานีตำรวจทางด่วนแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.