การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถีอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี และอาคารสถานีตำรวจ และอาคารสถานีตำรวจทางด่วนแห่งที่ 2โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.