การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุด วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.