การจ้างรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และอาคารสถานีตำรวจแห่งที่ ๒ โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.