การจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.