การจ้างรื้อย้ายและติดตั้งตู้ Automatic Ticket Dispenser (ATD) และอุปกรณ์ในตู้ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษวงแหวนรอบนอก ช่องทางขาเข้า EN ๐๓ และ EN ๐๔

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.