การจ้างล้างโคมไฟส่องสว่างทางพิเศษและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุดทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๑๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

Comments are closed.