การจ้างล้างโคมไฟส่องสว่างทางพิเศษและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุดทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๑๒/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Comments are closed.