การจ้างเปลี่ยนฝาช่องระบายน้ำบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน ๓,๕๕๙ ชุด

เลขที่กจด.ปจ.๑๙/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.